Privacy policy

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Care-align Webdesign
Website: https://www.care-alignwebdesign.nl/
Inschrijfnummer KvK-nummer: 61508993
BTW-nummer: NL145229233B01

E-mailadres

Uw e-mailadres zal uitsluitend worden gebruikt in de communicatie met u en niet worden verstrekt aan derden.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

  • uw e-mailadres als u berichten/vragen plaatst op deze website;
  • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.

Postadres

Verreweg de meeste schriftelijke communicatie verloopt digitaal. In het geval er via de post informatie wordt verzonden gebruiken wij uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd of die we met u zijn overeengekomen aan u te versturen.

Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via onze website, zal ons bedrijf alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:

  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  • u toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan derden.

Cookies

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies.

Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies van gegevens die u ons (via onze website) heeft verstrekt en het onrechtmatig gebruik ervan te voorkomen.

Veiligheid opslag van gegevens

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd.

Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Contact

Als u wilt reageren op onze Privacy Policy, kunt u contact opnemen:

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden.

Kennismaken en uw website bespreken?

Bel 06 - 57 58 22 68 of gebruik één van onderstaande buttons.